RESEARCH PAPER SA ASIGNATURANG FILIPINO

0 Comments

Oryentasyong Pilipino sa Pananaliksik Ang pananaliksik ay isang unibersal na gawain. Sa kaso ng malikhaing pagsulat, ang hamon ay kung paano ipapakita nang bago ang mga dati nang naipakita. Akala nating lahat normal na field trip lang iyon kung saan aaralin natin ang ating kasaysayan, pupunta sa mga historical sites, at makikinig sa lecturer. Pagtawid, kita namin ang eskultura ng mga batang masayang tatalon sa ilog. Natatapakan ko ang toga habang naglalakad at sobrang luwag ng cap sa aking ulo.

Interpretasyon ng manunulat ang mundo na kaniyang ipinapakita sa kaniyang mga sulatin. Nagagawa pa rin nating makakuha ng mataas na grado sa mga output kahit may mga pagkakataong nagka-cram tayo. Kadalasan, ito ang pinakamahabang bahagi sa proseso ng pagsulat. Umakyat ako ng ikalawang palapag at nasumpungan ang pagsisimula ang paglulunsad ng mga aklat pambata sa wikang Tamil, isa sa opisyal na wika sa Singapore. Kaya nating maghanap ng mga bagay na magpapasaya sa anumang boring na sitwasyon.

Mahalangang malaman mo hanggat maaga ang dapat mong iwasan.

(PDF) Filipino sa Piling Larang Akademik | Sofia Andrez –

Ang pagsunod sa batas, ang paggalang sa kapuwa, ang paggawa ng tama sa sinumpaan nating mga tungkulin, at ang manindigan sa atin pong prinsipyo. Nakakuha ako ng ideya na magtipon ng mga tula pupuri sa Ilog Pasig habang nakikinig sa audio presentation ng mga makatang dumarakila sa ilog Singapore. Ginugol namin ang panahon sa pamamasyal.

Soriano isang hapon ng bagong taon noong Bagaman hindi pinakauna, nananatiling bukas ang mga tinipong babasahin sa seryeng ito hinggil sa lalong pagdaragdag at pagbubuo ng mahuhusay na mga exemplar para sa kalinangan ng mga mag-aaral. Wala pong kakaiba sa kanya: Sa kabila ng buhay sa sining, hindi nakaligtaan ni Bien ang halaga at ugnayan ng kanyang pagiging iskolar, guro at artista sa lipunan at bayan.

  BERENSTAIN BEARS HOMEWORK HASSLE

Sa simula, ibabatay ang glosari sa mga gamitin at pinagkakatiwalaang bilingguwal na diksiyonaryo sa kasalukuyan, ngunit bahagi rin ng proyekto ang pagpapalawak nito sa tulong ng mga aktibong tagasalin mulang Ingles patungong Filipino. Nakadalawang balik na ako sa Bangkok at tatlong ulit sa Hong Kong. Gayunman, sinusuportahan ng Komite sa NLCC ang opsyonal na paggamit ng wikang Filipino bilang wikang panturo sa alinmang asignatura sa bagong kurikulum. Kabataan, Manindigan sa Matapat na Paglilingkod sa Bayan.

Ipinagpapasalamat ko ang libreng ice-cold na tubig sa Pilipinas. It is as if the televised media are insecure and feel the need to lash out in petty ways against those who challenge their authority.

Sa halip na alisin, hindi ba’t nararapat na lalo pang patatagin ang disiplinang Filipino sa kurikulum ng kolehiyo sa pamamagitan ng mga asignaturang Filipino na magiging pundasyon nito. Sa pagsilip mula eroplano habang lumalapag sa Changi, ramdam kong patungo ako sa modern at axignaturang siyudad. Nakatulog ako nang siyam na oras.

research paper sa asignaturang filipino

Ang pagpapasabay ng ARMM elections sa pambansang halalan; ang pagbabantay sa mgamonopolyo; ang pagbubuhos ng pondo sa edukasyon, kalusugan, at conditional cash transfer program redearch lahat po ito, sakaling mabasa o maikuwento natin sa ating mga apo, ay marahil tatapatan lamang nila ng hikab at kibit ng balikat.

Manghihina at malulusaw ang Asignatirang Filipino kung hindi tuloy-tuloy ang paglinang nito hanggang sa kolehiyo. Paglulugar ang mga sanaysay na ito ng mga manunulat hinggil sa problematisasyon ng uri, identidad, at pagkabansa. Ang gma interpretasyon ay batay sa paghahanay, pagtataya, at pagsusuri ng mga datos na ito.

May paperr teoryang hindi angkop sa atin ngunit pinipilit na iangkop sa ating mga kaisipan. Tandaan mo na hindi ito ipinapakita sa iyo para gayahin kundi para hindi gawin nang makaiwas ka rin sa anumang problemang idudulot nito.

  HOMER YANNOS CHARACTER ESSAY

research paper sa asignaturang filipino

Dito na siya naghahanap-buhay dahil mas malaki ang sahod. Kayo po dapat ang sinasabitan ng medalya.

Halimbawa, napatunayan nating maaari pala nating makasundo ang mga taong akala reseach hindi natin magiging kaibigan kapag natuto tayong magpatawad. Sa Oslo Central Station kami bumaba.

Ang Kahalagahan ng Pagtuturo ng Wikang Filipino sa mga Bata

Ang pagsulat ay artikulasyon ng mga ideya, konsepto, paniniwala at nararamdaman na ipinahahayag sa paraang pasulat, limbag at elektroniko sa kompyuter. May mga paraan ang la ng tala. Hindi ako dapat magsayang ng oras. Santos, Alfredo Navarro Salanga, Pedro Dandan, mga piling batayang aklat sa ekolohiya at panitikang pambata, at ilan pang antolohiya kasama ang Walong Dekada ng Makabagong Tulang Pilipino na nagtatampok ng pinili niyang pinakamahuhusay na makata at tula ng ika siglo.

May mga taong gumagalaw sa loob ng institusyon, at ang tibay ng kanilang pagkilala ay sinusukat ayon sa reputasyon ng mga nagpasya sa gawad. Ople at ng Manila Critics Circle. Dapat na alam natin ang mga napapanahong pangyayari upang hindi tayo mapag-iwanan ng panahon.

Ang Kahalagahan ng Pagtuturo ng Wikang Filipino sa mga Bata | Ateneo de Manila University

Bigkasin sa orihinal na anyo ang hiram na salita mula sa Espanyol, Ingles asiggnaturang iba pang wikang banyaga at saka baybayin sa Filipino. Ang mga katangiang ito ay lalo mo pang kakailanganin sa gawaing pananaliksik.

research paper sa asignaturang filipino

Tahasang pag-angkin sa gawa ng iba.